Співпраця асистента вчителя та вчителя на уроці

30 вересня, у Пузняківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів був проведений семінар з асистентами вчителя та вчителями, які викладають в інклюзивних класах.

Організувала та провела цей захід шкільний психолог Марина Хохол. Мета семінару – визначити механізми встановлення якісних взаємовідносин та співпраці асистента вчителя та самого вчителя у інклюзивних класах, організації навчання учнів з особливими потребами.

В ході робочої зустрічі колеги визначили ключові моменти, на які слід звертати увагу у спільній роботі асистента та вчителя в інклюзивному класі, яка є суттєвим чинником у структурі професійного співробітництва. Коротко у тезах.

Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільств.

Успішна інклюзія неможлива без спеціального супроводу. Тому однією з нагальних проблем інклюзивної освіти, яка потребує вирішення на даному етапі, є кадрове забезпечення інклюзивних навчальних закладів.

Роль асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням необхідно розглядати у контексті командної взаємодії фахівців, які вивчають особистість. Вивчення передбачає аналіз здатності особи навчатися, її поведінку в різноманітних ситуаціях, спостереження за психоемоційним станом особи та проявами девіантної поведінки.

Основні завдання асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням полягають в адаптації або модифікації змісту та методів навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами та застосування під час уроку системи додаткових заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу.

Разом з учителем він планує: до яких видів колективної діяльності на уроці можна максимально залучити дитину з особливими освітніми потребами, а на якому етапі уроку доцільною є індивідуальна робота, відповідно до рівня підтримки учня. У зв’язку із цим, важливим моментом організації освітнього процесу є диференційований підхід до навчання та вміле поєднання вчителем фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи на уроці.

Ефективна співпраця вчителя та асистента спонукає до позитивної та творчої атмосфери в освітньому середовищі. Основне у роботі вчителя та асистента − зрозуміти потреби учня та усвідомити необхідність адаптації та модифікації навчального матеріалу, що покращить успішність навчання не лише дитині з особливостями психофізичного розвитку, а й іншим учням класу. Вчитель повинен бути гнучким у зв'язку з реаліями сьогодення, вміти долати перешкоди та знаходити толерантне рішення у розв'язанні будь якої педагогічної ситуації, пов'язаної з учнем. На вчителя покладена величезна відповідальність, докладати безліч зусиль, але результат того вартий. Адже учні з особливими освітніми зможуть адаптуватися та жити повноцінним життям у суспільстві.

Вчителі та асистенти виконують різні ролі задля досягнення спільної мети. Вчителі не повинні «перекладати» всю відповідальність за освіту дитини на асистента. Також учителям не слід повністю брати на себе цю роль, і вони мають бути впевненими, що можуть покластися на допомогу асистентів, коли це буде потрібно.


Переглянути весь

ФОТОАЛЬБОМ

© Copyright PUZNedu 2022. Design & Development by EDweb

Пошук