Previous Next

Тиждень толерантності

Головне призначення людини на землі – творити добро, жити для

людей;
 
В даний час однією з найважливіших проблем у вихованні учнів є
формування особистості нової людини, носія гуманістичних, толерантних
ідей у системі суспільних відносин. Зокрема, це виховання у дітей та
учнівської молоді толерантного ставлення до чужих поглядів, переконань,
цінностей, культур, неприпустимості силового нав’язування будь-яких ідей,
якими б позитивними і корисними вони не були, пошук діалогу, компромісу у
взаєминах. Дитина повинна адекватно, доброзичливо сприймати інших
людей, реагувати на ту чи іншу ситуацію, на інші правила, на незвичні для
неї події. Саме тому необхідно виховувати у дітей толерантність, терпимість
у ставленні до однолітків, старших, молодших.
У Пузняківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
педагогічний колектив приділяє цьому велику увагу. Регулярно проводяться
виховні класні години, виховні заходи, предметні тижні.
З цією метою з 13 по 17 листопада пратичним психологом Мариною
Хохол було організовано та проведено «Кольоровий тиждень психології» під
гаслом "Головне призначення людини на землі – творити добро, жити для
людей", до Міжнародного Дня толерантності, яке відзначають 16 листопада.
Саме цього дня 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію
принципів толерантності, яка серед іншого підтверджує, що толерантність є
не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого світу, проявом
поваги та терпимості. Всі люди за своєю природою різні, але рівні у правах.
До заходів були залучені учні 1 -11 класів та класні керівники та
педагогічні працівники закладу. Під час Тижня були проведені наступні
заходи: з учнями початкових класів заняття «Толерантність – що це?»,
конкурс мирилок «Дам тобі назустріч руку». З учнями 5, 6 класів проведено
заняття «Толерантне спілкування»; з учнями 7, 8 класів заняття з елементами
тренінгу «Я серед людей», «Толерантність врятує світ»; з учнями 9 класу
заняття на тему «Толерантність у сучасному світі»; з учнями 10-11 класів
практикум «Основи толерантності». Також усі охочі учні робили селфі з
вчителями, символом дня та в кольорі дня. Учні 5, 6 та 8 класі виготовили
стінгазети до Дня толерантності.
 
«Ми різні - в цьому наше багатство.
Ми разом - в цьому наша сила» .
© Copyright PUZNedu 2024. Design & Development by EDweb

Пошук